หลักสูตรเพิ่มศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ME)

          หลักสูตรศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์และนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และทำการบินด้วยความปลอดภัย โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและใฝ่หาความรู้ทางด้านการบิน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)    28 ชั่วโมง (กรุงเทพฯ)

 การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)    17.30 ชั่วโมง (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้ถือใบอนุญาต PPL หรือ CPL
  • เป็นผู้ถือใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2

เอกสารประกอบการสมัคร

  •  สำเนาใบอนุญาต PPL หรือ CPL   3 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2    3 ฉบับ
  •  สำเนาบัตรประชาชน    3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน    3 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    6 รูป

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ

  • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instructor Pilot และเอกสารการเรียนเพิ่มเติม
  • อาหารระหว่างเรียนภาคทฤษฎี ที่วิภาวดี 64
  • ที่พักและอาหารขณะฝึกภาคอากาศ ที่ จ.พิษณุโลก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา