เกี่ยวกับ
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง เลือกท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นฐานการบินหลัก เนื่องจากท่าอากาศยานพิษณุโลกมีความเหมาะสมต่อการฝึกภาคอากาศโดยมีขนาดทางวิ่งกว้างและยาว ซึ่งมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย สำหรับการบินชั่วโมงแรกเริ่มของศิษย์การบิน นอกจากนั้นสนามบินพิษณุโลกยังมีระบบการนำทางที่ครบครัน เพื่อให้ศิษย์การบินทุกคนได้ฝึกการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน อีกทั้งการจราจรทางอากาศยานพิษณุโลกยังไม่หนาแน่นมากจนเกินไป ประกอบกับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานมีบริเวณให้ศิษย์การบินได้ฝึกท่าทางการบินต่างๆในภาคอากาศได้อย่างสะดวกสบาย

นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้ศิษย์การบินของโรงเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รถไฟ หรือเดินทางด้วยเครื่องบินเพียง 50 นาทีเท่านั้น อีกทั้งจังวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สะดวกสบาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินก็มีให้เลือกมากมาย รวมถึงที่พักที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมไว้ให้สะดวกสะบายและอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานมากนัก 

image

 

 

APPROVED BY

พาร์ทเนอร์ของเรา
 โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง