โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
หลักสูตรทั้งหมด

เกี่ยวกับ
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง เลือกท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นฐานการบินหลัก เนื่องจากท่าอากาศยานพิษณุโลกมีความเหมาะสมต่อการฝึกภาคอากาศโดยมีขนาดทางวิ่งกว้างและยาว ซึ่งมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย สำหรับการบินชั่วโมงแรกเริ่มของศิษย์การบิน นอกจากนั้นสนามบินพิษณุโลกยังมีระบบการนำทางที่ครบครัน เพื่อให้ศิษย์การบินทุกคนได้ฝึกการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน อีกทั้งการจราจรทางอากาศยานพิษณุโลกยังไม่หนาแน่นมากจนเกินไป ประกอบกับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานมีบริเวณให้ศิษย์การบินได้ฝึกท่าทางการบินต่างๆในภาคอากาศได้อย่างสะดวกสบาย

นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้ศิษย์การบินของโรงเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รถไฟ หรือเดินทางด้วยเครื่องบินเพียง 50 นาทีเท่านั้น อีกทั้งจังวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สะดวกสบาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินก็มีให้เลือกมากมาย รวมถึงที่พักที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมไว้ให้สะดวกสะบายและอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานมากนัก 

image
EXECUTIVE TEAM

image
image

TOTAL STUDENTS

281
ALL COURSE

image
98
COMMERCIAL PILOT LICENCE
(CPL)
image
48
PRIVATE PILOT LICENCE
(PPL) 
image
118
INSTRUCTOR PILOT RATING
(IP)
image
4
RECURRENT TRAINING
(RQF) 
image
8
REFRESHER TRAINING
(RFT) 
image
3
MULTI-ENGINE RATING
(ME) 
image
1
INSTRUMENT RATING
(IR) 
image
1
ADDITIONAL COMMERCIAL
PILOT LICENCE (ADD-ON) 
image
AIRLINE TRANSPORT PILOT
LICENCE -THEORY (ATPL)

 

 


หลักสูตรของ
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง


ทำไมต้องเลือก
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง?


จังหวัดพิษณุโลกที่เราเลือกเป็นที่เรียนนั้น มีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มากนัก ทำให้ศิษย์โรงเรียนการบินของเราเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะ เดินทางด้วยรถยนต์ ส่วนตัว รถโดยสาร รถไฟ หรือเดินทางด้วยเครื่องบิน เพียง 45 นาทีเท่านั้น อีกทั้งจังหวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดใหญ่ ระบบ สาธารณูปโภค ต่าง ๆ สะดวกสบาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายรวม ไปถึงเรื่องของอาหารการกินก็มีให้เลือกมากมายสถานที่พักที่ทางโรงเรียนการบินของเราจัดเตรียมไว้ให้ก็สะดวกสบายและอยู่ไม่ไกลจาก ท่าอากาศยานด้วย

มีความเป็นกันเองเปรียบเสมือน
คนในครอบครัว

มีความเป็นมาตรฐาน

ตารางเวลายืดหยุ่นตามความ
สะดวกของศิษย์การบิน

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้งAPPROVED BY

พาร์ทเนอร์ของเรา
 โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง


 PILOT SHOP
THAI INTER FLYING SCHOOL

Pilot & Crew Shop At Thai Inter Flying
ศูนย์รวมสินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับนักบิน