โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
หลักสูตรทั้งหมด

เกี่ยวกับ
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง เลือกท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นฐานการบินหลัก เนื่องจากท่าอากาศยานพิษณุโลกมีความเหมาะสมต่อการฝึกภาคอากาศเนื่องจากมีขนาดทางวิ่งกว้างและยาว ซึ่งมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับการบินชั่วโมงแรกเริ่มของศิษย์การบิน นอกจากนั้นสนามบินพิษณุโลกยังมีระบบการนำทางที่ครบครันเพื่อให้ศิษย์การบินทุกคนได้ฝึกการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน อีกทั้งการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานพิษณุโลกไม่หนาแน่นจนเกินไป ประกอบกับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานมีบริเวณให้ศิษย์การบินได้ฝึกท่าทางการบินต่างๆระหว่างการฝึกบินภาคอากาศได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ทำให้ศิษย์การบินของโรงเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะหรือเดินทางด้วยเครื่องบินใช้เวลาเพียง 50 นาทีเท่านั้น อีกทั้งจังวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สะดวกสบาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งโรงแรมที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมไว้ให้สะดวกสะบายและอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีบริการรถตู้ของโรงเรียนรับส่งตามเวลาไปยังสนามบินพิษณุโลก
image

ศิษย์การบินทั้งหมด

281

ทุกหลักสูตร

image
98
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)
image
48
หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) 
image
118
หลักสูตรครูการบิน (IP)
image

4
หลักสูตรการฝึกบินอบรมประจำ (RT)
 

image
8
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน (RFT) 
image
101
หลักสูตรศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ME) 
image
99
หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) 
image
1
หลักสูตรการบินเพิ่มเติมนักบินพาณิชย์ตรี (ADD-ON) 
image

หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (ATPL)

 

 


หลักสูตรของ
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง


ทำไมต้องเลือก
โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง?


                    โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง เลือกท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นฐานการบินหลัก เนื่องจากท่าอากาศยานพิษณุโลกมีความเหมาะสมต่อการฝึกภาคอากาศเนื่องจากมีขนาดรันเวย์กว้างและยาว ซึ่งมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับการบินครั้งแรกของศิษย์การบิน นอกจากนั้นสนามบินพิษณุโลกยังมีระบบการนำทางที่ครบครันเพื่อให้ศิษย์การบินทุกคนได้ฝึกการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน อีกทั้งการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานพิษณุโลกไม่หนาแน่นจนเกินไป ประกอบกับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานมีบริเวณให้ศิษย์การบินได้ฝึกท่าทางการบินต่างๆระหว่างการฝึกบินภาคอากาศได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ทำให้ศิษย์การบินของโรงเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะหรือเดินทางด้วยเครื่องบินใช้เวลาเพียง 50 นาทีเท่านั้น อีกทั้งจังวัดพิษณุโลกยังเป็นจังหวัดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สะดวกสบาย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งโรงแรมที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมไว้ให้สะดวกสบายและอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีบริการรถตู้ของโรงเรียนรับส่งตามเวลาไปยังสนามบินพิษณุโลก

มีความเป็นกันเองเปรียบเสมือน
คนในครอบครัว

มาตรฐานสากล

ตารางเวลายืดหยุ่นตามความ
สะดวกของศิษย์การบิน

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้งรับรอง โดย

พาร์ทเนอร์ของเรา
 โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง


 PILOT SHOP
THAI INTER FLYING SCHOOL

Pilot & Crew Shop At Thai Inter Flying
ศูนย์รวมสินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับนักบิน