หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินตลอดจนมีทักษะความชำนาญในการทำการบิน มุ่งเน้นปลูกฝังการเป็นนักบินที่ดีทั้งในด้านของความรู้และวินัย โดยในหลักสูตรศิษย์การบินจะได้ทำการบินเดินทางระยะไกล บินในเวลากลางคืน บินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และทำการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ จนมีความสามารถในการประกอบอาชีพนักบินได้  โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและใฝ่หาความรู้ด้านการบิน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการบินได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

 • การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical Knowledge)  292 ชั่วโมง  (กรุงเทพฯ)
 • การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)  223:30 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)

ระยะเวลาการศึกษา

 • 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรม ไม่นับรวมสถานการณ์ผิดปกติ เช่น ความเสียหายของอากาศยานที่เกิดจากอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ศูนย์เวชศาสตร์ การบินพลเรือนกรุงเทพและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

มาตรฐานการเรียน 
ในการผ่านเกณฑ์อย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมจะต้อง

 • มีชั่วโมงการอบรมในแต่ละบทเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเต็ม
 • ผ่านการสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ

 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Private Pilot
 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Multi Engine
 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instrument Commercial
 • Pilot Logbook
 • เสื้อนักบินแขนสั้น 3 ตัว
 • อินทรธนู 1 ขีด / 2ขีด
 • กระเป๋า
 • Flight Kneeboard
 • ชุดหมี 1 ชุด
 • อาหารกลางวันสำหรับวันที่เรียนภาคทฤษฎีที่ สำกนังานกรุงเทพฯ (วิภาวดี64)
 • ที่พักและอาหารสำหรับวันที่เรียนที่ จ.พิษณุโลก
 • อื่น ๆ เช่น เอกสารการเรียนเพิ่มเติม

อากาศยานที่ใช้ในการบิน

 • CESSNA 172
 • CESSNA 172 G1000
 • BEECHCRAFT 76 DUCHESS  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว   8 รูป 
 • สำเนาบัตรประชาชน    3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน    3 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    3 ฉบับ
 • ใบสมัคร กรอกด้วยตนเองที่สถาบันฯ    1 ฉบับ
 • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2 **     3 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้