หลักสูตรครูการบิน (IP)

          หลักสูตรครูการบินของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูการบิน และนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนศิษย์การบินตามเป้าหมายหลักของสถาบัน คือ การบินที่ต้องได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความปลอดภัย โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรครูการบินนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและใฝ่หาความรู้ทางด้านการบิน เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)    52 ชั่วโมง  (กรุงเทพฯ)
การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)    23 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) ขึ้นไป    3 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1   3 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน   3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   6 รูป

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ

  • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instructor Pilot และเอกสารการเรียนเพิ่มเติม
  • อาหารระหว่างเรียนภาคพื้น ที่วิภาวดี 64
  • ที่พักและอาหารขณะฝึกภาคอากาศ ที่ จ.พิษณุโลก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

ติดต่อเรา