หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR)

          หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ในการทำการบินด้วยความปลอดภัย โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการบินเครื่องวัดประกอบการบินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและใฝ่หาความรู้ทางด้านการบินได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหลักสูตร

 • การฝึกสอนภาคทฤษฎี (Theoretical knowledge)  100 ชั่วโมง  (วิภาวดี 64)
 • การฝึกสอนภาคอากาศ (Flight Training)  21:30 ชั่วโมง  (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)
 • การฝึกเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator)    22.30 ชั่วโมง  (วิภาวดี 64)  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นผู้ถือใบอนุญุาต PPL หรือ CPL
 • เป็นผู้ถือใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบอนุญาต PPL หรือ CPL    3 ฉบับ 
 • สำเนาใบสำคัญทางการแพทย์ชั้นที่ 1 หรือ 2   3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน   3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    6 รูป

สิ่งที่ศิษย์การบินจะได้รับ และสิ่งอำนวยความสะดวก

 • หนังสือเรียน JEPPESEN สำหรับ Instrument Commercial และเอกสารการเรียนเพิ่มเติม
 • อาหารกลางวันสำหรับวันที่มีเรียนภาคทฤษฎี ที่ สำนักงานกรุงเทพฯ (วิภาวดี 64)
 • ที่พัก (พักคู่) และอาหารกลางวันสำหรับวันที่เรียนที่ จ.พิษณุโลก  (กรณีต้องการที่พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง
10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต64 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 02-1143325, 085-3293295, 095-6049999
 thaiinterflying@hotmail.com 
Thai Inter Flying
 @thaiinterflying

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ,