Phó thủ tướng tham dự lễ khai giảng Trường Hàng không Thai Inter Flying

114 lượt xem  | 

Phó thủ tướng tham dự lễ khai giảng Trường Hàng không Thai Inter Flying